Select Page

Zašto osiguravajuće kuće traže usluge transkripcije

by | Sep 7, 2023 | Transkripcija

Bilo da se radi o velikoj kompaniji ili maloj firmi, svaka organizacija zahteva osiguranje da bi se zaštitila od finansijskih gubitaka koji su rezultat imovinske štete ili drugih potraživanja. Ako preduzeće ili firma nema dovoljno pokrića u osiguranju, firma će možda morati da prekine svoje poslovanje nakon gubitka. Ovo je rezultiralo velikom potražnjom za uslugama osiguranja i dovelo do traženja usluga transkripcije u osiguranju.

Industrija osiguranja ima mnogo procesa i to prati obimna dokumentacija. Ovo čini transkripciju u osiguranju neophodnom kako bi se osiguralo da se proces potraživanja odvija glatko i tačno.

Transkripcija osiguranja pomaže osiguravajućim kućama da transkribuju svoje snimljene audio razgovore u pisani format, koji se može koristiti za eventualne buduće radnje. Transkribovanje audio sadržaja takođe omogućava organizaciji da brže završi proces tužbi i istraga.

Šta je transkripcija u osiguranju

Čin transkripcije audio sadržaja koji se prikuplja za evidenciju osiguranja poznat je kao transkripcija u osiguranju. Ova transkripcija se mogu koristitiČ

  • za istrage osiguranja i
  • arhiviranje radi evidencije.

Istrage osiguranja obično zahtevaju transkribovanje različitih vrsta audio sadržaja koja uključuje:

 • Intervjue ljudi uključenih u tužbu,
 • Intervjue medicinskih i pravnih stručnjaka,
 • Diskusija sa drugim relevantnim pojedincima i stručnjacima,
 • Intervjue svedoka i razgovore,
 • Razgovore sa poznanicima ljudi koji su uključeni u tužbu,
 • Istrage o prevari,
 • Medicinske istrage,
 • Snimci sa sastanaka u vezi sa zahtevom i dr.

 

Zašto je osiguravajućoj kući potrebna transkripcija

Postoje tri osnovna razloga da se osiguravajuća kompanija odluči za usluge transkripcije:

1. Istraživanje prevare

Audio fajlovi i njihovi transkripti daju tačnu evidenciju i zapis od osiguranika. Lakše je analizirati ove transkribovane audio zapise radi odstupanja nego slušati svaki audio fajl da bi potražili bilo kakvu laži i neslaganja. Transkript je neophodan za istražitelje da pravno gone bilo koju treću stranu.

2. Pojednostavljuje tok rada sa zahtevima

Osoblje za potraživanja pronalazi transkripte osiguranja i pravi beleške koje je lakše čitati u poređenju sa slušanjem celog audio zapisa. Ovo pomaže u održavanju efikasnosti toka posla za osiguravajuću kuću. Pretvaranje audio zapisa u tekst olakšava pregled i čini proces manje dugotrajnim i komplikovanim. Pored toga, takođe pomaže da se pojednostavi proces rešavanja potraživanja za sve članove tima, omogućavajući im da budu u toku sa svom dokumentacijom bez previše napora.

3. Obezbeđuje tačne i pouzdane podatke

Transkripcionisti su generalno veoma iskusni i dobro poznaju industriju. Oni mogu tačno da transkribuju audio sadržaj koji im je dostavljen u potrebnom formatu i kreiraju veoma pouzdane transkripte. Pošto je sva dokumentacija o osiguranju pravno obavezujuća, izrada kvalitetnih transkripata osiguranja zahteva visok nivo preciznosti, opreznosti i profesionalizma. Transkripcija u osiguranju takođe obezbeđuje doslovnu transkripciju. Ovo pomaže da se bolje razume kako i šta su sagovornici komunicirali. Ovo, zauzvrat, pomaže da se odredi tačno značenje i kontekst izjava snimljenih u audio sadržaju.

Izvor: Infognana

Marija Trifunović

Transcriptionist

🧾 Transcription Services

error: Content is protected !!