Select Page

Šta znači transkript

by | Jan 10, 2022 | Transkripcija

Transkript je doslovni zapis nečijih reči. Odnosi se na zapis ili prepis govora, intervjua, audio, video snimaka… Osim u lingvistici i leksikografiji, gde podrazumeva prenos stranih imena, ovaj pojam ima svoje značenje i u genetici, kao i u muzici, pravu i IT-ju.

Transkript je termin preuzet iz latinskog jezika, prema latinskoj složenici „transcriptum“, „transcribo“ (prepisati), od „trans” (preko, kroz) i „scribo” (pišem).

Transkript i transkripcija kroz istoriju

Transkript je jedna od najstarijih formi dokumentovanja, a transkripcija je koristan i neretko neophodan alat/posao koji se primenjuje vekovima. Početke transkripcije nalazimo još u antičkom dobu. Več 3.400 godina pre nove ere pisari su proučavali i prepisivali hijeroglife i pisma. Zapravo, može se reći da pisani jezik i drevna istorijska dokumentacija postoje upravo zahvaljujući transkripciji i onima što su posvećeno prepisivali i umnožavali spise.

Sa pronalaskom štamparske mašine u 15. veku smanjila se potreba za pisarima i transkripcijom u klasičnom smislu te reči, ali je zato pojava stenografije opet na izvestan način doprinela razvoju transkripcije. Nagli progres donele su pisaće mašine i procesori teksta, kao i inovativne tehnologije kakve danas koristimo.

Zahvaljujući softverima za prepoznavanje govora danas je transkripcija glasa u tekst mnogo lakša, ali treba imati na umu da programi ove vrste ne garantuju tačnost kao što to čine živi stručnjaci – transkripcionisti. Zato će se još neko vreme za najbolje rezultate najverovatnije kombinovati tehnologije za prepoznavanje govora i rad transkripcionista.

Transkript i njegova primena u savremenom dobu

U lingvistici kada govorimo o transkriptu i transkripciji u savremenom dobu razlikujemo pojmove:

  • glasovna ili fonetska transkripcija – bukvalno zapisivanju govora u teksti,
  • pravopisna ili ortografska transkripcija – u prevodilačkom poslu.

U informatici transkript predstavlja jedan od računarskih programskih jezika.

U sudske i istražne svrhe kao digitalni audio zapis transkript se može koristiti (iako je u ovom slučaju diskutabilna etičnost postupka prisluškivanja i upotrebe takvih zapisa na sudu). Ipak, radi lakšeg beleženja zapisnika, u mnogim sudnicama širom sveta danas se koriste specijalni savremeni softveri uz čiju pomoć se glasovi svih učesnika u postupku pretvaraju u transkripte. Umesto da sudija diktira zapisnik ili da se naknadno prekucavaju transkripti snimljenih suđenja, program obezbeđuje transkripciju u realnom vremenu.

U muzici se transkripcija odnosi na prenošenje muzičkog komada/dela napisanog za jedan instrument ili glas na drugi instrument, tj. glas.

U biologiji termin transkripcija podrazumeva prenošenje genetičke poruke iz DNK lanca u RNK lanac (mehanizmom komplementarnog udruživanja baza).

Marija Trifunović

Transcriptionist

🧾 Transcription Services

error: Content is protected !!