Select Page

Šta radi transkripcionista

by | Feb 15, 2022 | Transkripcija

Transkripcionista “prebacuje”, prepisuje” ili “prenosi” audio ili video zapise nakon preslušavanja u tekstualni dokument, obično digitalni dokument, a taj doslovni zapis nečijih reči zove se transkript. Taj njegov posao se jednim imenom zove transkripcija (lat. transcriptio – prepisivanje).

Posao transkripcioniste se vrlo često obavlja na daljinu, jer obično ima vrlo malo razloga da se ide na radno mesto radi transkripcije. Većina snimaka ovih dana je digitalna, što znači da se mogu poslati da bi se transkribovali i zatim vratili osobi kojoj je potrebna transkripcija putem email-a.

Oprema koja je potrebna transkripcionisti je obično:

  • kompjuter ili laptop,
  • sa kvalitetnom tastaturom,
  • transkripciona nožna pedala i
  • dobre slušalice.

Transkripciona nožna pedala za transkripciju se koristi za kontrolu audio snimka i pauziranje dok transkripcionista završava posao. Transkripciju je moguće obaviti i bez nožne pedale, ali problem je što to znatno usporava transkripcionistu, jer mora da koristi ili miša ili dugme na tastaturi da bi zaustavio i pokrenuo audio ili video zapis, dok ako koriste nožnu pedalu to se može učiniti mnogo brže.

Ovaj posao zahteva intenzivne periode koncentracije sedeći za računarom ili laptopom, u potpunoj izolaciji da bisi se mogla postići potpuna koncentracija nad izgovorenim rečima u snimku.

PREPERUKA DA PROČITATE I OVO:

Šta znači transkript

Zasto je važna transkripcija audio i video sadržaja

 

 

Marija Trifunović

Transcriptionist

🧾 Transcription Services

error: Content is protected !!