Select Page

Transkripcija za e-commerce biznise

Za firme koje svoje poslovanje baziraju na e-commerce prodaji i koje svoje edukativne, informativne i promotivne video zapise žele da iskoriste na još bolji način, mogu to učiniti korišćenjem usluga transkripcije video zapisa. Šta zapravo pod time mislim? Pre svega to...

Šta je doslovna transkripcija

Transkribovanje intervjua i fokus grupa pomažu istraživačima da bolje razumeju i analiziraju podatke. Doslovna transkripcija se može koristiti onda: kada istraživačima treba od reči do reči transkript bilo kog audio ili video zapisa za korišćene u njihovom...
error: Content is protected !!