Select Page

Šta je doslovna transkripcija

by | May 3, 2023 | Transkripcija

Transkribovanje intervjua i fokus grupa pomažu istraživačima da bolje razumeju i analiziraju podatke. Doslovna transkripcija se može koristiti onda:

kada istraživačima treba od reči do reči transkript bilo kog audio ili video zapisa za korišćene u njihovom istraživanju.

Doslovna transkripcija u naučnom istraživanju

Doslovna transkripcija je još uvek jedna od onih veština koje zahtevaju ljudsku stručnost i veštinu. Kod doslovne transkripcije, transkripcionista mora da otkuca svaku reč sa audio snimka. Na primer, uključivati reči koje asociraju na neverbalnu komunikaciju, kao što je recimo klimanje glavom kao što su „ha“, „hm“ i “hmm”, “a-ha” i slično i reči kao što su „znači“, „znaš“ itd.

Koliko dugo traje doslovna transkripcija

Doslovna transkripcija za kvalitativno istraživanje uzima dosta vremena, jer se od transkripcioniste očekuje da ne izostave ni jednu reč iz audio zapisa. To podiže nivo težine zadatka, a samim tim i period potreban za njegov završetak. Može potrajati oko osam do deset sati da se transkribuje šezdesetominutni video ili audio fajl, ali to zaista zavisi od nivoa veštine transkripcioniste, kao i kvaliteta audio zapisa.

Koje su to vrste doslovne transkripcije

Doslovna transkripcija može biti:

    1. Poludoslovna transkripcija: reči i glasovi koji prate neverbalnu komunkaciju mogu biti uključeni ili ne, repetitivne reči takođe. Ovaj oblik transkripcije pomaže u održavanju prirodnog toka dijaloga i obično oduzima manje vremena.
    2. Doslovna transkripcija: Ovo je najbrži i najjednostavniji način transkribovanja materijala i obično je podrazumevani režim. Sadrži čist i uređen transkript, uključuju reči koje se ponavljaju i uključuju reči i glasove koji prate neverbalnu komunkaciju.

Na vama je da odlučita kakva vam je transkripcija potreba za istraživanje i da se precizno dogovorite sa transkripcionistom oko detalja isporuke transkripta.

Marija Trifunović

Transcriptionist

🧾 Transcription Services

error: Content is protected !!