Select Page

10 razloga za korišćenje usluga poslovne transkripcije

by | Nov 7, 2022 | Transkripcija

Sve veći broj binisa iz različnitih oblasti koristi usluge transkripcije kako bi zabeležili ili dokumentovali korisne informacije koje se tiču njihovog biznisa i reputacije.

Za vas koji volite da vam se stvari, trendovi i pojave predstavljaju u brojavima, ovo konkretno znači da globalna industrija transkripcije sada vredi preko 77 miliona dolara i očekuje se da će dostići 6,73 milijarde 2028. godine sa prognoziranim CAGR-om (Compound annual growth rate – godišnja stopa rasta) od 14,8%.

Možda se pitate zašto toliko preduzeća koristi usluge transkripcije?

Evo nekih od razloga:

1. Dokumentovanje događaje za storytelling content koji korisite za promovisanje

Jedan od glavnih razloga zašto vam trebaju usluge transkripcije za posao je da dokumentuje događaj. Dokumentovanjem događaja snimljenom audio/vizuelnom prezentacijom i transkribovanje važnih događaja kompanije može biti korisno za budući storytelling content koji promovisanje.

2. U pravne svrhe, jer pomaže u utvrđivanju ključnih činjenica u sudskom postupku

Još jedna industrija koja koristi usluge transkripcije u poslovanju je pravna profesija. Advokatima su potrebne transkripcije za iskaze kao reference koje se koriste u sudskim predmetima. Posedovanje transkripta omogućava advokatu da identifikuje kada se svedok na klupi suprotstavlja njihovim izjavama. Pomaže u utvrđivanju ključnih činjenica u slučaju na koje se može lako pozvati.

3. Angažovanje profesionalnog transkripcioniste za bolja efikasnost, veću brzinu i preciznos

Možda imate zaposlene koji bi mogli da rade transkripciju za vas, ali oni možda nemaju toliko iskustva kao profesionalni transkripcionista. Angažovanje profesionalnog transkripcioniste za transkripciju obezbeđuje profesionalne, a ne amaterske rezultate i pozitivno utiče na vaš produktivan rad sa kratkim rokovima. Oni takođe mogu pružiti veću preciznost i veću brzinu.

4. Transkripcija vam pomaže da kreirate originalni SEO sadržaj

O ovome sam već pisala u blog postu o Google rangiranju što je upravo ono što transkript može da vam donese, jer da biste stekli visoku vidljivost u rezultatima pretrage, važno je doneti sveže ideje i priče na internet. Efikasna optimizacija pretraživača (SEO) naglašava šta Google algoritam nagrađuje na osnovu onoga što ljudi pretražuju.

5. Transkricija može da vam pruži mogućnost da jedan veb sadržaj upotrebite na mnogo načina

Transkript ne mora da služi samo jednoj svrsi. Može biti višenamenska, jer možete objaviti delove iz jednog transkripta na potpuno različite veb stranice, za njuzletere, e-knjige, prezentacije i studije slučaja, objave na društvenim mrežama… U osnovi, svaki transkript postaje referenca za razne druge vrste sadržaja.

6. Obezbediće vam pretraživ tekst kako biste se povezali za vašom ciljnom grupom

Pretraživ tekst je pisana verzija vašeg sadržaja koji pretraživači mogu indeksirati. Otpremanje video snimka na YouTube bez navođenja oznaka i opisa je skoro kao da ga učinite nevidljivim pretraživaču i publici. Prema Google-u, naslov, sličica i opis vašeg videa su važniji delovi meta opisa za vaš video od samog videa, jer ga čini vidljivim i rangira se više u pretrazi. Dakle, dodavanje transkripta video ili audio sadržaju olakšava platformi da poveže vaš sadržaj sa vašom ciljnom publikom.

7. Transkripcija govora je korisna za arhivu koja će služiti za poslovne edukacije u firmi

Niz transkripata govora može pomoći da se izgradi ogromna arhivska baza za kratko vreme. To je razlog zašto predavači i edukatori koriste usluge transkripcije, jer time prave dobro organizovanu bazu znanja i iskustva. Neka od mesta na kojima audio/video transkripti mogu takođe biti korisni kao resursi su za brainstorming sesije, dokumentaciju o istoriji kompanije i materijal za inovativne ideje.

8. Transkricija je koristan alat za organizovanje podataka od istraživanja tržišta

Transkripcija u službi prikupljanja podataka za istraživanje tržišta pomaže u organizovanju i optimizaciji prikupljenog materijala. Transkripcionista će podatke urediti u paket koji će se lako koristiti u budućim studijama.

9. Transkripciju koju rade ljudi, daje vam mnogo veće šanse za skoro savršenu tačnost u dokumentovanju govora, intervjua ili razgovora

Možete korisiti softver za transkripciju ako verujete da ćete uštedeti vreme i novac. Ali, ovaj pristup može da dovede do mnogo grešaka u transkribovanju koje se ne bi desile da ih radi čovek. Zato je transkripcija koju rade ljudi, a ne softveri, daje mnogo veće šanse za skoro savršenu tačnost u dokumentovanju govora, intervjua ili razgovora.

10. Govornici koriste usluge transkripcije kako bi pripremili tekst koji govore na seminarima za širu publiku

Transkript svog govora, govornici čuvaju kako bi ga ponovo koristili ili distribuirali klijentima. Prosleđivanje teksta od snimljenog govora proširuje publiku tako što:

 

Marija Trifunović

Transcriptionist

🧾 Transcription Services

error: Content is protected !!