Select Page

Šta radi transkripcionista

Transkripcionista “prebacuje”, prepisuje” ili “prenosi” audio ili video zapise nakon preslušavanja u tekstualni dokument, obično digitalni dokument, a taj doslovni zapis nečijih reči zove se transkript. Taj njegov posao se jednim imenom...

Šta znači transkript

Transkript je doslovni zapis nečijih reči. Odnosi se na zapis ili prepis govora, intervjua, audio, video snimaka… Osim u lingvistici i leksikografiji, gde podrazumeva prenos stranih imena, ovaj pojam ima svoje značenje i u genetici, kao i u muzici, pravu i...
error: Content is protected !!