Select Page

Vrste audio transkripcije i kada ih koristiti

Postoje različite vrste usluga audio transkripcije, od kojih svaka ima prednosti i ograničenja, a ove dve su najčešće: Doslovna transkripcija – transkripcija audio i video materijala “od reči do reči” Doslovna transkripcija jedna je od najdetaljnijih...

Transkripcija u službi istraživanja tržišta

Pre nego što započnete bilo koji posao, bilo da je mali ili veliki, istraživanje tržišta je važan korak. Iako je istraživanje tržišta ciklus bez kraja i trebalo bi da se radi detaljnije i dosledno kako bi se održala stabilnost poslovanja. Šta je istraživanje tržišta...
error: Content is protected !!