Select Page

Vrste audio transkripcije i kada ih koristiti

by | Apr 15, 2024 | Transkripcija

Postoje različite vrste usluga audio transkripcije, od kojih svaka ima prednosti i ograničenja, a ove dve su najčešće:

Doslovna transkripcija – transkripcija audio i video materijala “od reči do reči”

Doslovna transkripcija jedna je od najdetaljnijih dostupnih vrsta transkripcije. Idealna je za istraživačke i akademske oblasti koje traže tačno, doslovno transkribovanje audio materijala. Transkript čini govornikove reči zajedno sa svim dodatnim rečima, uzrečicama, pauzama i neverbalnom komunikacijom uključenim u snimak.

Doslovna transkripcija se obično sastoji od verbalne i neverbalne komunikacije, uključujući smeh, pauze, uzdahe i kašljanje. Ponekad se može uključiti i pozadinska buka poput govora ili zvukova iz publike. Doslovna transkripcija ne sadrži zvukove koji su nebitni za transkript i nepotrebne smetnje, kao što su zvuk sirene, grmljavina ili škripa i slično. Odlična je za:

  • psihološke intervjue
  • naučna istraživanja
  • akademska istraživanja  i sl.

Prednost doslovne transkirpcije: Transkript oslikava tačan prikaz snimljenog zvuka, čuva ton, emociju i nameru govornika.

Poboljšana ili čista transkripcija – poboljšanjem do jasnijeg transkripta

Poboljšana (čista) transkripcija je ona koja je fokusirana na očuvanje značenja teksta, ali se ne bavi preformulacijom teksta niti na bilo koji način menja njegovo značenje. Međutim, transkript poboljšane transkirpcije ne sadrži pauze, repetitivne reči, udahe, nepotrebne neverbalne zvukove i sl.

Poboljšana (čista) transkripcija je korisna za projekte u kojima su jasnoća i konciznost važniji od “hvatanja” svake reči, kao što su:

  • video sastanci,
  • novinarski intervjui,
  • podkasti,
  • YouTube snimci,
  • webinari,
  • snimci sa konferencija i dr.

Prednost poboljšane transkirpcije: Ova transkripcija uključuje sav potreban tekst koji je izgovorio govornik i fokusira se na balansiranje između sadržaja, razumljivosti i čitljivosti transkripta.

 

Marija Trifunović

Transcriptionist

🧾 Transcription Services

error: Content is protected !!