Select Page

Kako možete koristiti akademsku transkripciju da poboljšate ishode učenja

by | Apr 3, 2023 | Transkripcija, Video

Mnoge akademske institucije su prešle na 100% na onlajn kurseve ili koriste hibridni model učionice. Međutim, neki studenti više vole da uče iz pisanih dokumenata nego da gledaju kurs na video ekranima. Zbog toga mnoge institucije ulažu u usluge akademske transkripcije koje im mogu pomoći da konvertuju svoj audio i video sadržaj u visokokvalitetne pisane beleške.

5 načina na koje usluge akademske transkripcije mogu poboljšati ishode učenja

 

1. Podrška učenicima čiji maternji jezik nije onaj na kome studiraju

Online učenje (eLearning) je omogućio studentima da pristupe kursevima sa velike udaljenosti. Ali, često ima učenika čiji i maternji jezik nije jezik na kome učenje. Zato im može biti teško da prate brzinu komunikacije u audio i video sadržaju, pa se suočavaju i sa izazovima u razumevanju akcenta. Ovi studenti mogu imati koristi od usluga akademskog transkribovanja, jer mogu da uče sopstvenim tempom iz pisanog sadržaja.

2. Transkripcija podržava različite stilove učenja

Različiti učenici imaju različite stilove učenja i većina njih prirodno uči lakše iz pisanih beleški. Zato je transkribovani sadržaj je odličan način da uče.

3. Poboljšanje učenja na predavanjima

Studenti često prave beleške dok profesor drži predavanja na času. Ali to ih može sprečiti da postavljaju pitanja tokom časova. Zato je korisno kada imaju transkribovane beleške da mogu da se koncentrišu na predavanje i nesmetano postavljaju pitanja i polemišu na predavanjima.

4. Problemi sa Internetom su stvar prošlosti za kurseve e-učenja

Često problemi sa internetom i brzina preuzimanja (downloading speed) širom sveta stvaraju probleme studentima koji pohađaju onlajn predavanja. Kada imaju pomoć transkribovanih predavanja, loša internet konekcija neće sprečiti studente da uče i pohađaju onlajn časove. Oni mogu da preuzmu transkribovani dokument, koji se lako preuzima sa interneta, i da iz njega uče kasnije.

5. Snimanje grupne diskusije

Diskusija između učenika i profesora je ključna za razumevanje gradiva i stvara bolji učinak na času. Snimanje grupne diskusije i njeno transkribovanje može omogućiti studentima da doprinesu diskusiji bez straha da će propustiti vođenje beleški za istu.

Marija Trifunović

Transcriptionist

🧾 Transcription Services

error: Content is protected !!