Select Page

Zašto video lekcije za online učenje treba da imaju transkripte

by | Feb 16, 2024 | Transkripcija, Video

Transkripcija je dobila na još većem značaju kako se širom sveta počelo sve više učiti online i koristiti mogućnosti koje nudi internet za e-učenje.

Online predavanja nude fleksibilnost, a transkripcija uz to i poboljšava proces učenja.

Tokom poslednje decenije verujem da ste primetili promenu u konvencionalnom načinu učenja. Studiranje u realnom vremenu u klasičnoj obrazovnoj instituciji u kojoj bi profesor ili nastavnik držao predavanja je skoro stvar prošlosti, mada je i dalje zanimljivo i korisno. Studenti sada kontinuirano uče na daljinu. Učenje se brzo menja, jer škole primenjuju u nastavi interaktivne časove u svoj nastavni plan i program, a i kompanije svoje obuke pružaju putem e-učenja uz teoriju i praktične primere.

Zašto uključiti transkripte u online učenje

Hajde da analiziramo neke razloge za uključivanje transkripata u vaše video snimke:

1. Bolje razumevanje gradiva je uz transkripte

Kako su nova infrastruktura, bolja internet konekcija, pristupačno i brže kreiranje video zapisa i lak način distribucije video materijala ubrzali potrebi za transkribovanjem videa, očekuje se da će industrija onlajn kurseva takođe napredovati i u budućnosti. Transkripti ukazuju na to da ciljna publika možda nije u stanju da shvati snimak u potpunosti i stoga ima potrebu za odgovarajućim objašnjenjem da bi razumela materijal. Transkripti često uključuju dokumentovane zvučne indikatore na ekranu i van njega, koji se sastoje od dijaloga, radnji, gestova ljudi i likova u video snimku i svih drugih neophodnih informacija za gledaoca.

2. Transkripcija povećava uticaj videa na gledaoca

Za publiku širom sveta koja često gleda i do nekoliko sati video materijala na sat, uspeh i popularnost video platformi kao što je YouTube nastavlja da raste svakim danom. YouTube je globalni lider za video sadržaje i mesto za e-učenje uz pomoć to-do videa, zanimljivom razgovorima, recenzijama i još mnogo toga. Vaš video bi trebao biti dovoljno privlačan da privuče vaše ciljno tržište. Međutim, dopunjavanje transkriptima je jedna od mnogih prednosti i dobrih strategija koja može maksimalno povećati uticaj vaših video zapisa.

3. Transkripcija poboljšava video SEO

Po pravilu, pretraživači ne mogu lako da pročitaju ili razumeju audio i video sadržaj. Međutim, ako vaš YouTube video ima transkript, može se lako pretraživati tekst kako bi bio precizno indeksiran. Tekst može biti uključen kao video opis ili transkripcija dokumenta koji se može preuzeti.

4. Prevazilaženje jezičkih barijera je moguće preko transkripcije

Mnogi studenti iz celog sveta oslanjaju se na internet da bi naučili strani jezik. Transkripti, u takvim slučajevima, dopunjuju audio zapis kao pomoćno sredstvo za učenje. Ovaj multi-senzorni proces tutorijala je neverovatno efikasan za video zapise koji uključuju komplikovane i zamršene teme iz gradiva koje treba da se savlada.

5. Transkripti pomažu da se reši problem učenja kada je loša internet veza

Učenici i nastavnici širom sveta često imaju problema sa lošom internet vezom. Ovo utiče na učenje preko neta, uglavnom zato što mnogi delovi sveta i dalje imaju lošu internet vezu tokom celog dana ili barem tokom značajnog dela dana, posebno u planinskim i ruralnim regionima. Transkripti podstiču učenike da čitaju i uče uprkos lošoj internet vezi i sporom baferovanju video zapisa.

Primećeno je da kraći video snimci sa transkriptima ubačenim u njih uvek imaju veći uticaj na gledaoca.

6. Transkripcija je korisna i predavačima

U slučaju obrazovnih institucija, transkripti pomažu predavačima, trenerima i profesorima koji predaju online da se pripreme za nastavu i izrade testove. Transkript je u ovom slučaju pisano svedočanstvo o nastavničkom materijalu kako bi se obezbedilo da nastavnici testiraju učenike po nastavnom planu i programu koji je obuhvaćen u datom periodu. Predavač, takođe može da koristi odgovarajući sadržaj sa testnim materijalom da sastavi pitanja i odgovore zasnovane na referencama. Ovo štedi vreme i obezbeđuje odgovarajući kontekst i tačnost pitanja.

7. Transkripcija olakšava učenje

Osobe sa oštećenjem sluha mogu, kroz raspored lekcija i transkripcije, bolje da uče i steknu nove veštine. Transkripti mogu da im pomognu da ostvare svoje obrazovne i intelektualne ciljeve, kao i da unaprede razvoj karijere, a da se ne osećaju kao autsajderi. Pored toga, uključivanje transkripcija u online kurseve omogućava im da ispune kriterijume usaglašenosti za pristupačnost osobama sa invaliditetom.

8. Korporativna obuka je bolja uz transkripte

Za trenere i predavače u korporacijama, transkripti se mogu koristiti za pravljenje referentnih vodiča za obuku koji se mogu elektronski čuvati za kasniju upotrebu. Pored toga što je zgodan resurs za zaposlene, transkript koji se koristi kao materijal za obuku može biti sredstvo koje osigurava da se zaposleni pridržavaju svih uputstava i protokola za obuku koje zahteva određena industrija.

Transkripti se mogu koristiti kao samostalni dokumenti ili kao sastavni deo video zapisa i imaju višestruke prednosti u savremenom predavaštvu i učenju zato prednosti transkripcije treba maksimalno iskoristiti.

Marija Trifunović

Transcriptionist

🧾 Transcription Services

error: Content is protected !!