Select Page

Transkripcija za e-commerce biznise

by | Dec 11, 2023 | Transkripcija, Video

Za firme koje svoje poslovanje baziraju na e-commerce prodaji i koje svoje edukativne, informativne i promotivne video zapise žele da iskoriste na još bolji način, mogu to učiniti korišćenjem usluga transkripcije video zapisa.

Šta zapravo pod time mislim?

Pre svega to je :

1. Optimizacija pretraživača (SEO)

Pretraživači ne rangiraju video tako što analiziraju njegove vizuelne elemente, tako da je transkripcija potrebna da bi se maksimalno povećala vidljivost sadržaja na mreži. Da biste poboljšali SEO, trebalo bi da dodate titlove koje Google može da indeksira i rangira na stranicama rezultata pretrage.

2. Višejezična podrška

Možda vam je preskupo ili nepraktično da napravite video za svaki jezik koji govori vaša ciljna publika. Zato je super da za jedan video transkribujete prevedete transkript ili titlove.

3. Prenamena sadržaja

Ako ste napravili video objašnjenje za novi proizvod, možete maksimizirati njegovu vrednost tako što ćete napraviti blog, copy za društvene mreže, titl za TikTok video I slično na osnovu videa i citirati odlomke iz transkripta.

4. Korisničko iskustvo

Video snimci sa pozadinskom bukom, ne tako razgovetnim govorom ili jakim akcentima mogu biti složeni za neke gledaoce za praćenje i interakciju. Iz tog razloga možete da povećate fokus gledalaca, angažovanje i pamćenje brenda tako što ćete uneti titlove koje publika može da čita dok gleda vaš video sadržaj.

5. Obuka i upravljanje znanjem

Profesionalne usluge transkripcije mogu pomoći da se pojednostavi radni tok uz pomoć titlova za video snimke koji se hostuju na različitim platformama za obuku zaposlenih. Ti transkribovani materijali mogu biti korišćeni i u PDF formatu, za PowerPoint prezentaciju ili štampani edukativni materijal.

6. Pristupačnost i inkluzivnost

E-commerce sajtovi mogu efikasno da angažuju publiku sa oštećenjem sluha samo pomoću video zapisa. Transkripcija im omogućava da generišu titlove za koje će ovi potrošači moći da se osećaju uključenim i da se mnogo bolje upoznaju u sadržaj.

Marija Trifunović

Transcriptionist

🧾 Transcription Services

error: Content is protected !!