Select Page

Šta je doslovna transkripcija

Transkribovanje intervjua i fokus grupa pomažu istraživačima da bolje razumeju i analiziraju podatke. Doslovna transkripcija se može koristiti onda: kada istraživačima treba od reči do reči transkript bilo kog audio ili video zapisa za korišćene u njihovom...

Šta radi transkripcionista

Transkripcionista “prebacuje”, prepisuje” ili “prenosi” audio ili video zapise nakon preslušavanja u tekstualni dokument, obično digitalni dokument, a taj doslovni zapis nečijih reči zove se transkript. Taj njegov posao se jednim imenom...
error: Content is protected !!