Select Page

Vrste audio transkripcije i kada ih koristiti

Postoje različite vrste usluga audio transkripcije, od kojih svaka ima prednosti i ograničenja, a ove dve su najčešće: Doslovna transkripcija – transkripcija audio i video materijala “od reči do reči” Doslovna transkripcija jedna je od najdetaljnijih...
error: Content is protected !!