Select Page

Vrste audio transkripcije i kada ih koristiti

Postoje različite vrste usluga audio transkripcije, od kojih svaka ima prednosti i ograničenja, a ove dve su najčešće: Doslovna transkripcija – transkripcija audio i video materijala “od reči do reči” Doslovna transkripcija jedna je od najdetaljnijih...

Šta je doslovna transkripcija

Transkribovanje intervjua i fokus grupa pomažu istraživačima da bolje razumeju i analiziraju podatke. Doslovna transkripcija se može koristiti onda: kada istraživačima treba od reči do reči transkript bilo kog audio ili video zapisa za korišćene u njihovom...
error: Content is protected !!