Select Page

Transkripcija u službi istraživanja tržišta

by | Dec 1, 2022 | Transkripcija

Pre nego što započnete bilo koji posao, bilo da je mali ili veliki, istraživanje tržišta je važan korak. Iako je istraživanje tržišta ciklus bez kraja i trebalo bi da se radi detaljnije i dosledno kako bi se održala stabilnost poslovanja.

Šta je istraživanje tržišta

Pojam istraživanja tržišta se različito definiše:

“Istraživanje tržišta jeste sistematsko prikupljanje, evidentiranje i analiziranje podataka o problemima koji se odnose na marketing proizvoda i usluga.” – American Marketing Association

 

“Objektivno prikupljanje, evidentiranje i analiziranje svih podataka o problemima koji se odnose na transfer i prodaju dobara i usluga od proizvođača do potrošača ili korisnika.” – British Institute of Management

 

“Istraživanje tržišta je sistematsko planiranje, prikupljanje, analiziranje i izveštavanje o podacima i nalazima relevantnim za specifičnu marketinšku situaciju s kojom se susreće kompanija.” – Filip Kotler

Kada se najčešće sprovodi istraživanje tržišta:

– Ući na novo tržište
– Lansirati novi proizvod ili uslugu
– Unaprediti svest o vašem brendu
– Optimizovati svoju marketinšku kampanju
– Unaprediti customer service
– Promeniti poruku koju auditorijumu šaljete o vašem proizvodu ili usluzi
– Prilagoditi cenu proizvoda i usluga na osnovu percepcije cena potrošača
– Promeniti pakovanje proizvoda i način njegovog izlaganja u prodajnim objektima.

Istraživanje tržišta putem transkripcije

Proces “pretvaranja” govora u realnom vremenu ili snimljenog govora u pisani dokument poznat je kao transkripcija, a ona se može primeniti i na materijal koji se koristi za istraživanje tržišta. To je koristan i efikasniji proces koji dokumentuje sva sprovedena istraživanja i pruža mogućnost za brzi pristup važnim informacijama.

Kako je istraživanje tražišta sistematsko prikupljanje, evidentiranje i analiziranje podataka, transkripcija materijala za istraživanje tražišta jeste odličan alat za premošćavanje jaza između istraživača i ciljne publike.

Transkripcija vezana za istraživanje tržišta uključuje:

 • Transkripciju telefonskog intervjua,
 • Transkripciju fokus grupe i
 • Transkripciju diskusija.

Zašto koristiti transkripciju istraživanja tržišta

Neki razlozi za korišćenje transkripcije istraživanja tržišta uključuju sledeće:

 • Transkribovani materijali olakšava timovima da se brzo osvrnu na važne aspekte istraživanja,
 • Transkripcija osigurava da su dostavljene informacije tačne i pravilno prikupljene,
 • Ušteda vremena i isplativost: Dokumentacija i vođenje evidencije je složen zadatak. Međutim, sa transkripcijom, održavanje podataka u redu može se lako postići i uštedeti vreme i novac,
 • Transkripcija koristi prukupljene informacije i omogućava efikasnost istraživanja,
 • Omogućava vam da brže pretražujete i otkrivate činjenice putem istaknute satnice,
 • Pisane informacije su lako dostupne, pretražive i upečatljivije u poređenju sa audio formatima,
 • Možete da istaknete delove i da uporedite svoje podatke sa prethodnim podacima ili drugim detaljima istraživanja,
 • Kreiranjem arhive audio, video i transkript materijala, kompanijama omogućiava lak pristup istim kada god je to potrebno.

 

Istraživanja tržišta mogu se obaviti putem intervjua i upitnika, bilo u audio ili video obliku, zatim bi se ovi dokumenti mogli transkribovati i čuvati u arhivi koja će pomoći u daljim poslovnim aktivnostima kompanije.

Marija Trifunović

Transcriptionist

🧾 Transcription Services

error: Content is protected !!